2014/04/01

Genel Kurul çağrı ve gündem / Appel a l'Assemblée Générale et ordre du jour


BURSA  TÜRK FRANSIZ  ALLIANCE
FRANCAISE KÜLTÜR  DERNEĞİ
Fethiye Mah. Sanayi Caddesi no:317  Kat:4
Kütük no:16.009.063  -  TEL: 0224 . 453 04 31
Gsm : 0530 289 65 90
Faks :0224 453 04 32 
Nilüfer / BURSA

 Sayın Üyemiz,

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2014 tarihinde saat 11.00 de yukarıda adresi gösterilen dernek merkezinde yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yetersayı aranmaksızın 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 11.00 de aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunmanız önemle rica olunur.   01.04.2014
                                                                          YÖNETİM KURULU

 G Ü N D E M                      
1.Yoklama ve açılış,
2.Divan seçimi ve saygı duruşu,
3.Faaliyet ve Hesap raporları ile
  Denetim Kurulu raporunun okunması,
4.Raporlar üzerinde görüşme,
5.Yönetim Kurulunun aklanması,
6.Yeni dönem bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi
   Ve oya sunulması,
7.Seçimler ( Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi )
8.Dilekler ve Kapanış

 Chers membres,

      La réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 19 Avril 2014 à 11h00 a l’adresse indiquée ci-dessus.

 Si la majorité n’est pas présente ce jour-la, la réunion se tiendra au meme endroit le samedi 26 Avril 2014 à 11h00 sans recherche de majorité.
Vous etes priés d’etre present a cette réunion.
                                    Le Conseil d’administration

 Ordre du jour

1. Emargement de la liste des présents
2. Election du président et du secrétariat de séance, suivi de la minute de silence
3. Présentation du rapport des activités, du rapport financier et du Conseil de l’audit
4. Discussion sur les rapports
5. Blanchiment du Conseil d’Administration
6. Présentation du budget prévisionnel pour la nouvelle session, discussion sur ce budget et approbation du budget prévisionnel
7. Elections ( Conseil d’Administration et Conseil des Auditeurs)
8. Souhaits pour la nouvelle session et cloture de la réunion

 

 

 

 

2014/02/05

GASTRONOMİ FİLMLERİ HAFTASI / SEMAINE DE FİLMS GASTRONOMİQUES

24 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ SAAT 18:30'DA KONAK KÜLTÜREVİNDE (BEŞEVLER) GASTRONOMİ FİLMLERİ HAFTASI AÇILIŞ KOKTEYLİNE BEKLİYORUZ.
FİLMLER FRANSIZCA, TÜRKÇE ALTYAZILI OLACAKTIR.
 
NOUS VOUS ATTENDONS LUNDİ 24 FEVRİER 2014 A 18:30 AU COCKTAİL D'OUVERTURE DONNE A L'OCCASİON DE LA SEMAİNE DE FİLMS GASTRONOMİQUES A KONAK KÜLTÜREVİ (BEŞEVLER).
LES FİLMS SERONT EN FRANÇAİS, SOUS-TİTRES EN TURC.
 
 
 
 
 
 

2013/12/19

DELF ve DALF sınavları 2014 yılı Şubat dönemi Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.Sınava girmek isteyenler derneğimiz ile iletişime geçebilirler.Sınavlar derneğimizde yapılmaktadır.
Sınava başvuru tarihleri : 13/01-24/01 2014 
Sessions tout public
Année  2014
Session : FEVRIER 2014

Inscriptions du : 13/01/2014 au 24/01/2014    
(clôture des inscriptions : 3 semaines avant le début des épreuves)Examen
Date des épreuves collectives
Date de début des épreuves individuelles
Date de fin des épreuves individuelles
A1
17/02/2014
17/02/2014
01/03/2014
A2
18/02/2014
17/02/2014
01/03/2014
B1
19/02/2014
17/02/2014
01/03/2014
B2
20/02/2014
17/02/2014
01/03/2014
C1
21/02/2014
17/02/2014
01/03/2014
C2
22/02/2014
17/02/2014
01/03/2014

2013/10/30

Soirée Cinéma du mois de novembre

Rendez-vous le mercredi 6 novembre 2013 dans les locaux de notre association pour la projection du film ''Un monde sans femmes'' a 20:00.
Venez nombreux!
tarif: 5tl


 

2013/10/22


  Découverte des villages de la montagne d'Uludağ".
"Uludağ'daki dağ köylerini ziyaret programı"


Bonjour,
Günaydın,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une proposition de programme de la "Découverte des villages de la montagne d'Uludağ".
"Uludağ'daki dağ köylerini ziyaret programı"na katılımınızı bekleriz.
Nature du programme: Visite guidée
Program şekli: Rehberli gezi
Jour de la visite: Un samedi
Gezi günü: Bir cumartesi
Date: 2 Novembre 2013 samedi, à reporter d'une semaine selon les conditions météorologiques;
Tarih: 2 Kasım 2013 cumartesi, hava şartlarına göre bir hafta ertelenebilir;
Horaires de départ et de retour: 10h00 - 18h00
Başlama ve bitiş saatleri: 10.00 - 18.00
Moyen de déplacement: Un minibus de 16 places ou un midibus de 27 places (ou la composition minibus + midibus), prix à titre indicatif: ~ 30 TL / personne, paiement sur place,
Ulaşım aracı: Minibüs (16 kişi) ya da midibüs (27 kişi); ya da minibüs + midibüs birleşimi; tahmini ücret: ~ 30 TL /kişi, yerinde ödeme,
Nombre maximum des participants: Pas de limite
Katılımcı sayısı: Sınırlı değil
Guide bénévole: Mr Ayhan Sarıbıyık; Chef du Groupe Environnement du Conseil de Municipalité (Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı), non francophone
Gönüllü rehber: Sayın Ayhan Sarıbıyık (Kent Konseyi Çevre Grubu Başkanı)
Nature des participants: Les membres de l'Association; les membres de leurs familles; leurs invitésKatılımcı profili: Bursa Türk Fransız Alliance Française Kültür Derneği üyeleri, aile bireyleri, misafirleriPrix de la visite:Gezi ücreti:a) Prix de la location du minibus ou de midibus (pas encore retenu) à partager entre les places occupées (adulte et enfant)a) Ulaşım aracı katkı payı (henüz kiralanmadı), koltuk sayısına göre katılımcılar arasında eşit paylaşım (büyük, çocuk)b) Le déjeuner; self payement sur place (prix très résonnable), prix à titre indicatif: ~ 20 TL / personneb) Öğle yemeği, yerinde kişisel olarak ödeme (çok makul fiyatlar), tahmini ücret: ~ 20 TL / kişic) Musée du village, 2 TL / adultec) Köy müzesi, 2 TL (Yetişkinler için)Distance à parcourir: 80 km aller, 80 km retourUlaşım mesafesi: 80 km gidiş, 80 km dönüşAltitude: situation au niveau de la mer jusqu'à 1.050 métresYükseklik: Deniz seviyesinden 1.050 metreye kadar yükselişA ne pas oublier: Gilet ou pullover, parapluie(s), chaussures de sport, lunettes de soleil, appareil photo, batteries et carte mémoire en réserve, sac pour les achats,Unutulmayacaklar: Kazak ya da hırka, şemsiye, spor ayakkabı, güneş gözlüğü, fotoğraf makinası, yedek piller, yedek hafıza kartı, alışveriş çantası,Important: Veuillez confirmer votre participation auprès du secréteriat de l'Association avant le mercredi 30 Octobre 2013 svp (pour les réservations des moyens de transport; du restaurant; du musée de village et pour fixer les rendez-vous avec les maires des villages). Veuillez noter que les demandes exprimées après cette date, seront mises en liste d'attente.Önemli: Lütfen katılım onayınızı 30 Ekim 2013 çarşamba gününden önce Dernek Sekreterliği'ne bildiriniz (Ulaşım, lokanta, müze rezervasyonlarını yapmak ve muhtarlarla buluşma saat ve yerlerini belirlemek için). Bu tarihten sonra gelen isteklerin, yedek listeye yazılacağını bilmenizi rica ederiz.09h50 Rendez-vous à l'arrêt du bus; au coin d'Eker Süt Parkı; en face du Carrefour; début de la route de Keles; parking du Park Eker (ou celui du Carrefour) est gratuit09.50 Eker Süt Parkı köşesinde buluşma; Carrefour karşısında, Keles yolu başlangıcında; Eker Süt Parkı ya da Carrefour otoparkı ücretsiz