2013/04/03

Başkanı mektubu


Değerli dostlar,

 
Malumlarınız olduğu gibi, 06 Nisan 2013 Cumartesi saat 11:00 de Dernek merkezimizde tüzüğümüzdeki bazı maddelerin değişikliği için toplanacağız.

 
Bu muhtemel değişiklikleri içeren taslak, derneğimizin web sayfasinda uzun bir süre önce yayınlanmıştı. Derneğimizin bazı üyelerinin ve üye olmayan bazı Bursalıların, hatta Bursalı dahi olmayanların taslakla ilgili görüşleri memnuniyetle bizlere ulaşmaktadir. Burada samimiyetle ifade etmek isterim ki,  derneğimizle hiç bir organik bağı olmayan çeşitli mail gruplarının müdavimlerinin,bilgi eksikliğine rağmen, yarattığı bu fikir zenginliği bizleri çok mutlu etmekte ve bizlere yeni ufuklar açmaktadir. 

 
Görüşlerini bize aktarmak için değerli zamanlarını esirgemeyen ve görüşleriyle çok renkli bir mozaik tablo oluşturduklarına inandığım bu değerli dostlarımıza burada içtenlikle teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

 
Bu öneriler ışığında tüzük değişikliği taslağı üzerinde çok yönlü çalışmalar başlatılmıştır. Değişiklikler, ümid ediyoruz ki, 05 Nisan 2013 Cuma akşamına kadar toparlanıp web sayfamızda yayınlanacaktir.

 
Genel Kurulumuza katılımın yüksek olması bu fikir ve görüş zenginliğini körükleyecek ve 3 yıldır çok büyük atılımlar yapan Derneğimizin önümüzdeki yıllara daha da emin adımlarla ilerlemesine destek olacaktır inancındayım.

 
Cumartesi günü görüşebilmek ümidiyle, en içten sevgi ve selamlarımı

iletiyorum.

                                                                                                         Mehmet ERBAK
                                                                                                                Başkanı

Not: Toplantı sonrası açık büfe yemek servisimiz olacaktır.

Lettre du Président


Chers amies et chers amis,

Comme vous le savez, nous nous réunissons dans les locaux de l’Association Culturelle Turquie-France de Bursa pour le changement de statut, le samedi 6 avril 2013 à 11h00.

Depuis bien longtemps, nous avons diffusé le projet des possibles changements sur le site de notre association. Nous avons eu plaisir à lire les points de vue de certains membres de l’association, de certains Bursaliens non-membres, et même de certains non-Bursaliens, non-membres! Je voudrais sincèrement exprimer que la richesse des idées des habitués de certains groupes de correspondance n’ayant aucune relation organique avec notre association, nous rend très heureux et nous ouvre de nouveaux horizons, malgré leur manque d’information.

Nous tenons à remercier nos amis qui n’ont pas hésité à consacrer leur temps précieux à diffuser leurs points de vue et opinions, qui représentent à mon avis, une véritable mosaïque d’idées.

A la lumière de ces propositions, un travail à 360 degrés a été initié et nous espérons que les changements seront diffusés sur la page web de notre association avant Vendredi 5 avril 2013 au soir.

Une forte participation à l’assemblée générale sera gage de richesses d’idées et d’opinions. Je suis convaincu que cela permettra également à l’association qui a relativement bien évoluée ces trois dernières années, de fonder son avenir sur des bases solides.

En espérant vous compter parmi nous ce samedi, veuillez recevoir mes sincères salutations.

                                                                                                 Mehmet ERBAK
                                                                                                       Président
                                                                                                 
PS : La réunion sera suivie d’un déjeuner.